Välkommen till Recycle

HETU Recycle AB har i flera år arbetat aktivt med renovering samt reparationer av elektronik med fokus på miljön. Vi är en specialanpassad serviceverkstad i Uppsala som är specialiserad på renovering av trasiga LCD-skärmar för Apple-produkter. I vår verkstad utförs även reparationer av smartphones och surfplattor. Detta kombinerar vi med vår avdelning för elektronisk återvinning i samarbete med SIMS. Avdelningen är en mellanstation från att elektronik slängs till att SIMS finfördelar kvarstående elektroniska rester. Vi lägger vår kraft på att försöka rädda, reparera och renovera så mycket som möjligt med återanvändning som mål. De enheter som ej kan räddas används till reservdelar som senare används i andra reparationer. Det skrot som blir över fördelas efter material och återvinns på ett korrekt sätt.

Förhistoria

Miljö

I takt med att priser på elektronik sjunker överöser vi vår planet med allt mer elektroniskt avfall. Vidare leder ny elektronik till onödiga transporter världen över. Redivivus jobbar aktivt för att stävja dessa miljöförstörande faktorer.

Teknik

Med hjälp av ny teknik kan Redivivus på ett säkert och kostnadseffektivt sätt reparera och återvinna elektronik på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Återvinning

Till skillnad från våra konkurrenter har HETU Recycle möjligheten att återvinna produkter som redan befinner sig geografiskt nära användaren.

5.2
5.3
5.5
5.6
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search