Med hjälp av ny teknik har Redivivus kunnat förse svenska reparatörer med kvalitativa original-skärmar i flera år. Detta har medfört märkbart mindre transporter eftersom vi finns i Mellansverige till skillnad från att svenska reparatörer ska importera från utlandet. Samtidigt som den defekta LCD-skärm som demonteras från telefonen oftast hamnar utomlands och i Asien, där renoveringskostnaderna är märkbart lägre p g a sämre arbetsförhållanden och arbetsmiljö.

Dåliga arbetsmiljölagar och miljölagar i dessa länder står också till grund för den svåra ekonomiska väg Redivivus haft då konkurrensen utomlands varit betydligt billigare. Därav värderar vi våra samarbetspartners högt för att i tidigt skede i vår utveckling valt en mer miljövänlig väg trots större kostnader.

Klimatsmart

Redivivus har sedan december 2016 varit en del av Klimatsmart.se som är en plattform för företag med fokus på att reducera vår miljöpåverkan. Denna plattform förser oss med den kontaktnät av liktänkande organisationer med samma mål. Där utbyte av innovativa idéer och tillvägagångsätt blir huvudämne, vi är en stolt Klimatsmart-verksamhet och ser oss att finnas inom nätverket i många år framöver.

Miljönärvänligt

Sedan november 2015 är Redivivus en Miljönärvänlig verksamhet. Miljönärprojektet genomförs tillsammans med Vafab Miljö. De verksamheter som ingår inom Miljönärvänlig är verksamheter som renoverar och reparerar produkter med återanvändning som mål. Detta är en väldigt härlig blandning av verksamheter, stora som små.

Sims

Sims är en av de ledande företagen inom elektronisk återvinning som vi under 2017 har inlett ett samarbete med. Där en del av vårt eget avfall hanteras på ett korrekt sätt samtidigt som vi under 2018 kommer att fungera som en mellanstation mellan återbruket och återvinningscentralen där vi ska göra vårt bästa att reparera de elektroniska enheter som har en chans till ett nytt liv.

Förbundet Agenda 21

Redivivus är numera en del av Agenda 21 i Mälardalen. Förbundet är en regional mötesplats för över 70 medlemmar från både offentligt, privat och ideella organisationer. Förbundets roll är att vara pådrivande, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Redivivus bidrar med en hållbar elektronisk återanvändning inom nätverket.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search