Renoveringar av LCD-skärmar är vår expertis, där varje LCD-skärm genomgår åtta steg och slutprodukten säljs med 12 månaders garanti.

Detta sker i vår specialanpassade verkstad som är ett måste för att produkten ska motsvara den kvalité som våra reparatörer/kunder kräver.

Det är en väldigt känslig process som kräver hög koncentrations samt känsliga fingrar, våra tekniker har flera års erfarenhet. Tekniken utförs med hjälp av mindre maskiner, men det ligger större vikt på fingerfärdighet där maskinerna agera verktyg med den mänskliga faktorn som huvudingrediens.

Modellen ser ut som följande, vi varken köper eller säljer LCD-skärmar. Vi utför en renoveringstjänst och debiterar för själva tjänsten.

Våra priser är rörliga och vi baserar det på ett samarbete, vi utgår från vårt samarbetsavtal som förser våra kunder med den trygghet och garanti som är väldigt viktigt inom elektronikbranschen.

Våra prislistor baseras på kvantitet efter en öppen dialog där vi med tiden kommit att bli väldigt duktiga på fördelaktiga avtal.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search